Let op! JIJ&Overijssel wordt begin 2020 compleet vernieuwd; dit heeft voor alle gebruikers gevolgen. Lees meer

Burgerinitiatief Stichting Deventer Stadsstrand Deventer Stadsstrand met voorzieningen en horeca

Media {{draggableItems.length}}

Onderdeel van:

Onderdeel van:
Lovers

Het stadsstrand van Deventer moet, als het aan Stichting Deventer Stadsstrand ligt, vanaf april 2018 een fijne plek worden voor eten, drinken en buitenrecreatie aan de Bolwerksplas, een nieuw uitgegraven hank van de IJssel. Het stadsstrand is buiten, verrassend met veel aandacht voor de natuur, een bewust leven waar duurzaamheid een belangrijke rol zal spelen. Het hele concept is tijdelijk, mobiel en demontabel en het horecagedeelte zal worden opgebouwd uit modulaire units als belangrijkste bouwstenen.

Het idee is in augustus 2015 via social media gelanceerd (>6.500 likes op Facebook) en sindsdien zijn we in gesprek met alle betrokken instanties over de haalbaarheid van het plan. Er is een zeer breed draagvlak en we krijgen hierbij veel ondersteuning van lokale bedrijven en partijen. Het college Burgemeester & Wethouders van Gemeente Deventer heeft in mei 2016 een positief principestandpunt ingenomen. Sindsdien zijn wij bezig met alle benodigde onderzoeken en bijbehorende vergunningen en opening in april 2018 lijkt haalbaar!

CENTRALISEREN
Veel recreanten zullen zich op een zomerse dag centraliseren rondom de horeca en de voorzieningen van het stadsstrand waar een veilige en hygiënische zonneweide gerealiseerd zal gaan worden. Door deze centralisatie zal de overlast (o.a. zwerfafval) op andere strandjes langs de IJssel (zonder voorzieningen) aanzienlijk afnemen.

VOORZIENINGEN
Naast de komst van laagdrempelige pop-up horeca willen wij tijdens het seizoen fysieke voorzieningen realiseren. Wij denken hierbij o.a. aan:

  • voldoende vuilnisbakken
  • openbare toiletvoorzieningen
  • fietsenrekken
  • drinkwaterpunten
  • veilige speelgelegenheid voor kinderen

TOEZICHT
Op dit moment ontbreekt het aan toezicht en handhaving in het gebied. Het stadsstrand is op een natuurlijke manier afgebakend en door de afmetingen goed beheersbaar. Door de bewust gekozen ligging is goed te controleren wie er komen en wie er weggaan. Daarnaast is er veel sociale controle door de ligging langs de drukke Bolwerksweg en Wilhelminabrug.

BEHEER
Er komt een intensief beheerplan voor het perceel. Hierbij valt te denken aan een dagelijks prikronde, het leeghalen van de vuilnisbakken en groenonderhoud. Daarnaast willen wij ons ook inzetten voor het schoonhouden van de directe omgeving van het stadsstrand.

EDUCATIE
De plek leent zicht uitermate goed als plek waar kinderen educatie kunnen krijgen over het project Ruimte voor de Rivier, de IJssel, Deventer, de uiterwaarden maar zeker ook over de gevolgen van het achterlaten van zwerfafval.

BREED DRAAGVLAK
Er is een zeer breed draagvlak voor het iniatief, getuige de meer dan 6.500 likes op www.Facebook.com/deventerstadsstrand. Tijdens de eerste crowdfundingsactie werd door honderden ambassadeurs zelfs al 17.064 euro gedoneerd. . Dit was 114% van het streefbedrag wat benodigd is voor onderzoek & vergunningen.

SAMENWERKING SCHONE IJSSELOEVERS & STICHTING DEVENTER STADSSTRAND
Wij zijn blij met het project "Schone IJsseloevers" en hopen dat dit niet alleen een marketingtruc is maar een échte aanzet voor een bredere aanpak van zwerfafval in de Nederlandse binnenwateren, te beginnen bij de mooiste rivier van Nederland.

Uit onderzoek van Oranjewoud/ nu Antea Group (2013) blijkt namelijk dat vooral in de stadszones van rivieren in Nederland zwerfafval als storend wordt ervaren Dit is natuurlijk deels logisch, want locaties in landelijk gebied zijn minder toegankelijk en hier wordt dan ook minder zwerfafval achtergelaten en/of aangetroffen. De herkomst van zwerfafval langs de oevers heeft overigens vooral een toeristisch/recreatieve of huishoudelijke oorsprong. Een enkel item kan worden bedeeld aan scheepvaart of industrie of "dumping" van afval. De samenstelling van het gevonden zwerfafval bestaat voor 77% uit plastic. Hierna volgt metaal (10%) en papier (8%).

De overlast van zwerfafval bij de IJssel bij Hanzestad Deventer wordt voornamelijk ervaren in het gebied tussen de Wilhelminabrug en de spoorbrug en bij de jachthaven. Het gebied is flink veranderd door Ruimte voor de Rivier maar wordt nog steeds extensief beheerd en er is vrijwel géén toezicht of handhaving. Aan de westzijde van de IJssel is daarom zelfs een groep vrijwilligers opgestaan die onder de naam WorpWegWerpVrij elke 1e zaterdag van de maand de strandjes schoonhoudt. Stichting Deventer Stadsstrand onderhoudt goede contacten met deze werkgroep.

Er is zover bij ons bekend geen juridisch of beleidsmatig kader voor de aanpak van zwerfafval door waterschappen en het heeft daardoor misschien (nog) geen hoge prioriteit. Landelijk wordt drijfvuil incidenteel verwijderd bij gemalen of door gebiedsbeheerders. Er is waarschijnlijk geen direct inzicht in de omvang en de kosten van afval in water. Toch is het aannemelijk dat de kosten voor waterschappen die veroorzaakt worden door zwerfafval een redelijke omvang heeft.

Daarnaast komt een groot deel van afval via de rivieren rechtstreeks in de plastic soep van de zee terecht. Europese lidstaten zijn verplicht tot het treffen van maatregelen om in 2020 "goede milieutoestand" in hun mariene wateren te bereiken en te behouden. Een speerpunt in de aanpak van afval in zee is maatregelen voor de aanpak van zwerfafval in de Nederlandse binnenwateren (rivieren en beken).

Waterschappen en andere instanties profileren zich veelal als maatschappelijk verantwoordelijke overheden die duurzaamheid hoog in het vaandel hebben staan. Zwerfafval in het algemeen en afval in water zijn grotere maatschappelijke onderwerpen die niet direct vallen onder de kerntaken van een waterschap. Door het initiatief voor een stadsstrand te omarmen en daarover gezamenlijk duidelijk te communiceren kan het het beeld als lokale en maatschappelijk betrokken instanties tevens enorm versterken.

Afval is van niemand, en daardoor van iedereen.Downloads

Energie Fysieke voorzieningen Zorg, burenhulp en veiligheid Innovatie en technologie