Samenwerking

ROVA, Circulus Berkel, waterschap Drents Overijsselse Delta, provincie Overijssel en Rijkswaterstaat - Ministerie van Infrastructuur en Milieu hebben elkaar gevonden en slaan de handen ineen voor Schone IJsseloevers.

Doel van het samenwerkingsverband is het voorkomen van zwerfvuil in en rond het water. Schone IJsseloevers is een open netwerk. Iedereen die wil samenwerken rond dit onderwerp, kan aanhaken en meedoen op eigen wijze. 


Ik doe mee!